Om TiksPac

TiksPac är ett internationellt företag med ett koncept för rena offentliga miljöer som är marknadsledande inom Europa.
TiksPac vill skapa engagemang och hjälpa oss att tillsammans skapa en renare miljö i ett hållbart samhälle. Alla kan delta och alla kan bidra.

Att förverkliga en idé

Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt.

Stig-Arne ville göra något åt problemet och utvecklade TiksPac-konceptet, som omfattar både TiksPac-stationer och TiksPac-påsar. TiksPac-stationen är en hållare med hundpåsar som placeras längs populära promenadstråk.

Det finns två koncept: CSR för kommuner och RENT för privata ytor

CSR-konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, men de ansvarar för att det alltid finns påsar på varje TiksPac-station. Konceptet sponsras av företag som exponeras med sina varumärken, och på så sätt visar att de stödjer sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

I RENT-konceptet hyr fastighetsbolag, campingar, hotell eller liknande  TiksPac-stationer och placerar ut dem på sina områden. Fastighetsbolaget får sitt eget varumärke exponerat på dekalerna. Detta koncept blir en win-win för både hyresgäster och de som arbetar med grönytor.