Affärsidé

Affärsidé

VÅR AFFÄRSIDÈ

• TiksPac ska skapa rena offentliga miljöer i Europa.

• I nära samarbete med våra samarbetspartners ska TiksPac utveckla, saluföra och tillhandahålla TiksPac-konceptet för rena offentliga miljöer.

• TiksPacs filosofi är att alltid generera mervärde för kunden och samhället.

• TiksPac eftersträvar en successiv geografisk utveckling inom Europa.

• TiksPac ska bidra till samhället genom att tillverka biologiskt nedbrytbara produkter av hög kvalitet.

• TiksPac ska vara ett företag som påverkar miljön i rätt riktning genom lyhördhet och beslutsamt agerande.

• TiksPac ska eftersträva god lönsamhet och kontinuerliga förbättringar så att vi behåller vår ledande ställning på marknaden.