CSR

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Företagens samhällsansvar

Med företagens samhällsansvar menas att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Företagens samhällsansvar, eller CSR, är ett välkänt begrepp världen över. För lokala myndigheter och företag inom EU är CSR idag en skyldighet.

TiksPac har flera hundra samarbetspartners och flera tusen företagskunder som tar sitt CSR-arbete på stort allvar.

Några av de projekt vi stöttar

Nattvandrarna

En trappa upp

Musikhjälpen

Aktiv Skola

Ensamkommande barn under Syrien krisen

Stoppa Våldet! – Falkenberg