Vision

Vision

TiksPac är ett internationellt företag med ett koncept för rena offentliga miljöer som är marknadsledande inom Europa.

• TiksPac vill skapa engagemang och hjälpa oss att tillsammans skapa en renare miljö i ett hållbart samhälle. Alla kan delta och alla kan bidra.

• Med sitt koncept vill TiksPac skapa rena offentliga miljöer i samarbete med lokala och internationella företag.

• TiksPac utvecklar nya marknader genom att samarbeta med organisationer som arbetar för en renare miljö. 

• Vi vill att våra partners ser TiksPac som både kostnadseffektiva och miljövänliga, samt som innehavare av marknadens främsta tekniska miljökoncept för rena offentliga miljöer.

• Genom organisk tillväxt och förvärv ska service och distribution utvecklas systematiskt inom Europa. Målet är att TiksPac ska uppfattas som det självklara förstahandsvalet.

• TiksPac har en flexibel organisation som enkelt kan anpassas efter marknadens behov och som kännetecknas av ett öppet, tydligt och handlingskraftigt ledarskap.