Nyheter

Prisade för vår tillväxt

Prisade för vår tillväxt

För tredje året i rad har TiksPac utsetts till ett så kallat ”Gasellföretag” av Dagens Industri.

Ett gasellföretag är ett företag som har

• en omsättning på över 10 miljoner kronor

• minst 10 anställda

• åtminstone fördubblat sin omsättning från det första räkenskapsåret till det senaste

• ökat sin omsättning varje år under de senaste tre åren

• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

• i allt väsentligt växt organiskt och inte genom sammanslagningar eller förvärv

• sunda finanser.