RENT

RENT för fastighetsägare
–Nöjdare kunder och hyresgäster

Låt ditt varumärke vara en del av arbetet för en renare miljö i din ort eller stad. Genom att er logotyp exponeras på TiksPac-stationerna kommer varumärket att förknippas med omsorg om miljön.

Hyr TiksPac stationer – Ett win-win koncept för alla

Fastighetsbolag, bostadsbolag, campingar, hotell eller liknande hyr TiksPac-stationer. Stationerna placeras i ert område där ert varumärke samtidigt exponeras. En TiksPac-station med gratis hundpåsar uppmanar hundägare att plocka upp efter sin hund. Resultatet av att ha stationer utplacerade blir renare grönytor, lekplatser, sandlådor och promenadstråk. En renare miljö och nyttan med stationerna uppskattas av alla.

Så här fungerar ett hyresavtal:

–  TiksPac levererar station med tillhörande gratis hundpåsar.
– Stationen placeras på befintlig stolpe eller mot vägg.
– 2,500 påsar/station/år ingår.
– TiksPac åtgärdar eventuell åverkan kostnadsfritt.
– Informationsblad medföljer.

Kontakta vår representant så berättar vi mer!

Calle Pihlblad

0346-734 710
0707-75 29 86
calle.pihlblad@tikspac.com

Läs och ladda ner pdf om RENT-konceptet.

RENT_folder

 • ”Det har varit jätteuppskattat, både av fastighetsvärdarna och hyresgästerna. Stationerna är ju till för alla så det blir jättebra. Vi kommer att utöka med fler stationer, för det är så uppskattat. Från början var vi rädda att barnen skulle rycka ut och slänga påsar på marken, men det har inte blivit så överhuvudtaget.”

  Author image
  • Maria Ekvall
  • Helsingborshem
 • Detta underlättar skötseln och vi har märkt en klar förbättring.

  Author image
  • Babak Milanian
  • Förvaltare, Familjebostäder Göteborg
 • ”Sommaren 2014 placerade vi ut tio stycket TiksPac-stationer, som har varit väldigt uppskattade, vi har nu beslutat att utöka detta med 4 stationer till. Bovärdarna var från början rädda att det inte skulle användas, men så har det verkligen inte blivit, det används flitigt och är mycket uppskattat. Som miljödiplomerat företag tycker vi det är en självklarhet att man erbjuder denna service för att underlätta och få renare bostadsområden”

  Author image
  • Lena Askeroth
  • Chef fastighetsförvalt., Höganäshem
 • ”Vi har nu haft våra stationer från TiksPac i två år och har verkligen sett att problemet med kvarlämnade hundlortar har minskat. Det kommer hela tiden positiv respons både från både hyresgäster och fastighetsskötare. Varje vecka har vi fastighetsskötarmöten, där det tidigare vid varje möte hade kommit in klagomål från hyresgäster. Sedan ett och ett halvt år har vi i princip inte haft ett klagomål. Vi ser mycket positivt på det, så vi kommer även utöka antalet stationer.”

  Author image
  • Nicke Wainebro
  • VD, Hultsfredsbostäder
 • Vi fick mycket positiva reaktioner både från campare och våra grannar.

  Author image
  • David Heidenfors
  • Olofsbo Camping
Visa alla
 • ”Det har varit jätteuppskattat, både av fastighetsvärdarna och hyresgästerna. Stationerna är ju till för alla så det blir jättebra. Vi kommer att utöka med fler stationer, för det är så uppskattat. Från början var vi rädda att barnen skulle rycka ut och slänga påsar på marken, men det har inte blivit så överhuvudtaget.”

  Author image
  • Maria Ekvall
  • Helsingborshem
 • Detta underlättar skötseln och vi har märkt en klar förbättring.

  Author image
  • Babak Milanian
  • Förvaltare, Familjebostäder Göteborg
 • ”Sommaren 2014 placerade vi ut tio stycket TiksPac-stationer, som har varit väldigt uppskattade, vi har nu beslutat att utöka detta med 4 stationer till. Bovärdarna var från början rädda att det inte skulle användas, men så har det verkligen inte blivit, det används flitigt och är mycket uppskattat. Som miljödiplomerat företag tycker vi det är en självklarhet att man erbjuder denna service för att underlätta och få renare bostadsområden”

  Author image
  • Lena Askeroth
  • Chef fastighetsförvalt., Höganäshem
 • ”Vi har nu haft våra stationer från TiksPac i två år och har verkligen sett att problemet med kvarlämnade hundlortar har minskat. Det kommer hela tiden positiv respons både från både hyresgäster och fastighetsskötare. Varje vecka har vi fastighetsskötarmöten, där det tidigare vid varje möte hade kommit in klagomål från hyresgäster. Sedan ett och ett halvt år har vi i princip inte haft ett klagomål. Vi ser mycket positivt på det, så vi kommer även utöka antalet stationer.”

  Author image
  • Nicke Wainebro
  • VD, Hultsfredsbostäder
 • Vi fick mycket positiva reaktioner både från campare och våra grannar.

  Author image
  • David Heidenfors
  • Olofsbo Camping
Stäng